User Tools

Site Tools


sw:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sw:start [2018/03/07 16:15]
jesper
sw:start [2019/04/19 21:39] (current)
gm
Line 13: Line 13:
 [[sw:pcs:|Karakterene.]] Krigere, troldmænd, nidinge, tyve, riddere og hvad ved jeg. En liste over de pt. aktive karakterer. [[sw:pcs:|Karakterene.]] Krigere, troldmænd, nidinge, tyve, riddere og hvad ved jeg. En liste over de pt. aktive karakterer.
  
-[[sw:NPCS:|Statisterne.]] Modstandere og hjælpere. Søg dem her+[[sw:npc:|Statisterne.]] Modstandere og hjælpere. Søg dem her
  
 [[sw:pcs:De døde og pensioneredes haller]] Her er en længere liste over de karakterere der måtte lade livet eller vaglte at stoppe eventyr livet. [[sw:pcs:De døde og pensioneredes haller]] Her er en længere liste over de karakterere der måtte lade livet eller vaglte at stoppe eventyr livet.
sw/start.1520439334.txt.gz · Last modified: 2018/03/07 16:15 by jesper