User Tools

Site Tools


sw:map:routledge_manor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:40]
gm
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:41] (current)
gm
Line 5: Line 5:
 I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn]].\\ I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn]].\\
 Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:Bernard Duret]] til andre folk.\\ Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:Bernard Duret]] til andre folk.\\
-Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk. +\\ 
- +Der er tilhørende ejendommen større have med egen sø og bæk.\\ 
-----+\\
 {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}} {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}}
sw/map/routledge_manor.1559821234.txt.gz · Last modified: 2019/06/06 11:40 by gm