User Tools

Site Tools


sw:map:routledge_manor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:39]
gm
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:41]
gm
Line 3: Line 3:
 {{:sw:map:routledge_manor.png?600|}} {{:sw:map:routledge_manor.png?600|}}
  
-I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn].\\ +I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn]].\\ 
-Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:bernard_duret|Bernard Duret]] til andre folk.\\ +Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:Bernard Duret]] til andre folk.\\ 
-Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk. +\\ 
- +Der er tilhørende ejendommen større have med egen sø og bæk.\\ 
-----+\\
 {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}} {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}}
sw/map/routledge_manor.txt · Last modified: 2019/06/06 11:41 by gm