User Tools

Site Tools


sw:map:routledge_manor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:38]
gm
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 11:40]
gm
Line 1: Line 1:
 ====== Routledge Manor ====== ====== Routledge Manor ======
  
-{{:sw:map:routledge_manor.png?500|}}+{{:sw:map:routledge_manor.png?600|}}
  
-I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn].\\ +I den sydøstlige del af herredet [[sw:map:Deepwinter]] i [[sw:map:Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:map:Oakburn]].\\ 
-Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:bernard_duret|Bernard Duret]] til andre folk.\\+Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:Bernard Duret]] til andre folk.\\
 Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk. Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk.
  
----- 
 {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}} {{:sw:map:routledge_manor2.png?600|}}
sw/map/routledge_manor.txt · Last modified: 2019/06/06 11:41 by gm