User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
start [2013/05/02 21:25]
admin created
start [2021/05/01 14:57] (current)
gm
Line 1: Line 1:
-Hej start+==== Nerdcons wiki ==== 
 + 
 +Vores Wiki er tilbage og fungerer rimelig godt igen, der er dog lidt problemer med at registrere sig på siden, der bliver ikke sendt en mail med kodeord når du registrere dig.\\ 
 +\\ 
 +Og I skal registrerer jer igen hvis I vil rette på siderne. De gamle bruger er ikke gemt.\\ 
 +Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang. \\ 
 +\\ 
 +Wiki består af de 4 nedenstående områder, klik på et link herunder eller i sidemenu for at komme i gang. 
 +\\ 
 + 
 +[[sw:|Shadow World]] 
 + 
 +[[necro:|Necromunda]] (In english) 
 + 
 +[[palia:|Palia Quest]] 
 + 
 +[[spacem:|Space Master Campaign]] 
start.1367529926.txt.gz · Last modified: 2013/05/02 21:25 by admin