User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2017/03/09 11:25]
jesper
start [2021/05/01 14:56]
gm
Line 1: Line 1:
 ==== Nerdcons wiki ==== ==== Nerdcons wiki ====
  
-Så er også vores wiki flyttet til den nye server Dufftown. Hvis der opstår problemer (oftest med rettigheder) så tag fat i migog jeg vil se på så hurtigt som muligt+Vores Wiki er tilbage og fungerer rimelig godt igen, der er dog lidt problemer med at registrer sig på sidender bliver ikke sendt en mail med kodeord når du registrere dig.\\ 
-Her er vores nyeste forsøg på at organisere vores rollespil og andre praktiske ting online på en måde hvor alle kan deltage, uden det bliver for besværligt eller tungt+\\ 
-Wiki'en er i øjeblikket under kraftig redigering da jeg er ved at undersøge layoutmappestruktur og tilladelser på denne wiki. Jeg håber processen at få lagt en masse informationer herind og opfordrer ved samme lejlighed enhver til at deltage projektet +Og I skal registrerer jer igen hvis I vil rette på siderne. De gamle bruger er ikke gemt.\\ 
 +Når I er registret på wikien så tag fat i mig så sender jeg jer en kode og giver fuld adgang\\ 
 +\\ 
 +Wiki består af de 4 nedenstående områderklik på et link herunder eller sidemenu for at komme gang. 
 +\\
  
 [[sw:|Shadow World]] [[sw:|Shadow World]]
Line 10: Line 13:
 [[necro:|Necromunda]] (In english) [[necro:|Necromunda]] (In english)
  
-[[palia:|Palia]]+[[palia:|Palia Quest]]
  
-[[spacem:|Space Master]]+[[spacem:|Space Master Campaign]]
  
-[[rolleklub:|Rolleklubben]] (kræver login) 
start.txt · Last modified: 2021/12/20 06:43 by gm