User Tools

Site Tools


sw:reglfuskeri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sw:reglfuskeri [2013/04/01 23:48]
127.0.0.1 external edit
sw:reglfuskeri [2019/05/20 19:26] (current)
jesper
Line 12: Line 12:
   - Vælg profession.   - Vælg profession.
   - Udskift professionens primary stats med 90 i temporary eller potential. Kun 2 primary stats må udskiftes med 90.   - Udskift professionens primary stats med 90 i temporary eller potential. Kun 2 primary stats må udskiftes med 90.
 +  - Du må slette én special ability eller "skill at..." ability og i stedet sætte 95 ind i Qu stat potential. Det sker efter alle andre justeringer til stats, dvs. de 95 kan ikke modificieres yderligere.
   - Sidste justeringer. Hvis aktuelt, så lav de sidste justeringer til stats fra background points.   - Sidste justeringer. Hvis aktuelt, så lav de sidste justeringer til stats fra background points.
   - Vurder om karakteren er brugbar, hvis ikke så kasser her og start helt forfra.   - Vurder om karakteren er brugbar, hvis ikke så kasser her og start helt forfra.
Line 19: Line 20:
   - Stig til level 1.   - Stig til level 1.
   - Skriv karakter historie på vores Wiki, der bl.a. indeholder: karakterbillede,​ familiebaggrund,​ motivation og livsmål. Udførelse af dette vil belønnes med 5000 EXP.   - Skriv karakter historie på vores Wiki, der bl.a. indeholder: karakterbillede,​ familiebaggrund,​ motivation og livsmål. Udførelse af dette vil belønnes med 5000 EXP.
- 
 ==== Professions ==== ==== Professions ====
  
Line 32: Line 32:
  
 **Warrior**\\ **Warrior**\\
-The warrior may if he chooses so change his prime stats so that they'​re not ST/CO as stated in the rulebook, but rather ST/(any other physical stat). But if he choses to do so he'll not have the option of developing Stunned Manuver Skill.+The warrior may if he chooses so change his prime stats so that they'​re not ST/CO as stated in the rulebook, but rather ST/(any other physical stat). ​
  
 ==== Skills ==== ==== Skills ====
  
-**Stunned Manuver (SD)**\\ +Se [[skills]]
-This skill is hightly restricted. Only warriors (ST/CO) and dwarves may train this skill.\\ +
-Man slår skill +1d100 open ended -10 for hver runde man er stunned, og hvis man kommer over 100, er man ikke stunned i den runde. +
- +
-**Portaging Skill (no stat)**\\ +
-A character may develop a certain number of portaging skill ranks to increase his Max. capacity. The number of ranks a PC can develop is equal to his (St bonus)/​5:​\\ +
-Max. portaging ranks = (St bonus)/5. +
- +
-**Adrenal Quickdraw (Pr/​SD)**\\ +
-Virker som beskrevet i RMC2, dog er det initiativ, man ikke mister (i stedet for activity), og det er ikke nødvendigt med en preparation round (hverken før eller efter). +
- +
-**Adrenal Landing (Pr/SD)\\ +
-Adrenal Strength (Pr/SD)\\ +
-Adrenal Speed (Pr/SD)\\ +
-Adrenal Leaping (Pr/SD)\\ +
-Adrenal Balance (Pr/​SD)**\\ +
-Alle disse skills ​virker som beskrevet i RMC2 med følgende ændring: En preparation round er en runde, hvor man højst kan move 1 felt i movement fasen, og hvor man har -20 til alle andre actions. For Speed og Strength gælder: -20 at bruge Adrenal skill i melee, -10 under missile attack. +
- +
-**Frenzy (Em/​SD)**\\ +
-  * Det tager en hel runde at prøve at gå Frenzy. +
-  * Man laver et Frenzy skill roll i static actions fasen. +
-  * Man har -25 til dette slag, hvis man er stunned, eller -50 hvis man er SUP. +
-  * Resultat af Frenzy skill roll: +
-  * Under 101 = Failure. Man har ingen Qu forsvar, og man kan hverken angribe eller parere. +
-  * 101-175 = Success. Samme som Failure, men man er Frenzy fra næste runde. +
-  * Over 175 = Instant Frenzy. Man er Frenzy med det samme. +
-  * Effects of Frenzy: +
-  * +30 Melee OB +
-  * x2 Damage +
-  * Ignores Stun +
-  * Ignores Bruises +
-  * -30 Perception +
-  * Ingen Qu/​Shield/​Parry +
-  * Man besvimer ikke, før man dør (på -Co stat). +
- +
-**Weapon skills: Development**\\ +
-Weapon skills are not developed seperately for each weapon. Instead each weapon category (1H Edged, 1H Concussion, 2 Handed, Thrown, Missile, Pole Arms) is developed as a skill, and the full skill bonus applies to all weapons in the category. +
- +
-**Weapon skills: 20+ ranks**\\ +
-Any combatant with 20 or more ranks in a weapon skill are allowed to split his OB in two and make two attacks in the same round. If 30 or more ranks he can split it in 3 and so forth... Some exceptions exist:\\ +
-  * In missile attacks it is assumed the shooter fires more arrows from one string, thus no more than two arrows can be fired in one rund. Crossbows cannot fire multiple arrows. +
-  * Thrown weapons can not make multiple attacks (but one could throw a weapon and attack if enough ranks in both skills). +
-  * Two Weapon Combo does not not allow multiple attacks as it's already a multiple attack. +
- +
-**Leadership**\\ +
-This skill may be used to rally fleeing allies within 30" that failed a fear roll. If 176+ add 25 to the fear roll. If below zero all allies who made the last fear roll must check for fear again. If a fleeing allies fails his fear roll again he can't be rallied again. +
- +
-**Swimming: in Armor**\\ +
-While swimming the final movement modifier for armors are doubled for chainmails, and for platemails trippled. +
- +
-**Skills fra Arms Companion**\\ +
-Kun de skills som står i tabellen må bruges, og med den Level Bonus som er angivet i tabellen: +
-^ Skill ^ Stat ^ Level Bonus ^ +
-| Battle Perception | In/Me | Perception | +
-| Cryptography | In/Re | Academic | +
-| Dentistry | Me/Ag | Medical | +
-| Donning and Doffing Armor | Qu/Ag | Arms Law Combat | +
-| Focus | SD | Concentration | +
-| Holding Breath | Co/SD | Concentration | +
-| Hygiene | Co/SD | Medical | +
-| Intimidation | Pr/Re | Social | +
-| Looting | Qu/Pr | General | +
-| Portaging | ingen | ingen | +
-| Prepared Shot | SD/In | Concentration | +
-| WOW: Pain | SD | Body Development |  +
-| WOW: Unconsciousness | SD | Body Development | +
-| Weapon Casting | St/Ag | ingen | +
- +
-**Elite Skills**\\ +
-Elite skills kan kun udvikles af høj level karakterer (defineret som fra og med Level 15).\\ +
-^ Elite Skill ^ Beskrivelse ^ Development Cost ^ +
-| Swiftness | Udvikles i et specifikt våben (fx 2H Sword), og angrebs Initiativ med dette våben forhøjes med 1 per Swiftness skill rank | 2/5 for non spell users, 3/8 for semi og 5 for pure | +
-| Expertise | Udvikles i et specifikt våben (fx 2H Sword), og Fumble med dette våben reduceres med 1 per Expertise skill rank (minimum Fumble er 01) | 8 for non spell users, 12 for semi og 15 for pure | +
-| Stunned Maneuver | Denne skill er normalt restricted til visse racer/​professioner men som Elite skill må den også udvikles af andre | som Stunned Manuever |+
  
  
Line 134: Line 61:
 **Armor Qu Penalty**\\ **Armor Qu Penalty**\\
 En rustnings QU penalty (i pund) kan helt eller delvist negeres med ens Max. capacity.\\ En rustnings QU penalty (i pund) kan helt eller delvist negeres med ens Max. capacity.\\
-Så hvis fx en AT 16 trækker 25 fra Qu, kan spilleren "​løfte"​ 25 lbs og dermed negere rustningens QU penalty. Dette gælder både til DB og Ini.\\+Så hvis fx en AT 16 trækker 25 fra Qu, kan spilleren "​løfte"​ 25 lbs og dermed negere rustningens QU penalty.\\
 Man regner først ud, hvad alt ens øvrige udstyr vejer, og derefter kan hver hele 5 lbs man har til overs af sin Max. capacity bruges til at negere 5 af rustningens Qu penalty. Man kan derfor ikke være encumbered og samtidig bruge denne regel.\\ Man regner først ud, hvad alt ens øvrige udstyr vejer, og derefter kan hver hele 5 lbs man har til overs af sin Max. capacity bruges til at negere 5 af rustningens Qu penalty. Man kan derfor ikke være encumbered og samtidig bruge denne regel.\\
 Man kan heller ikke bruge denne regel sammen med Portaging, men man må vælge, hvornår man vil bruge denne regel, og hvornår man vil bruge Portaging. Man kan heller ikke bruge denne regel sammen med Portaging, men man må vælge, hvornår man vil bruge denne regel, og hvornår man vil bruge Portaging.
Line 182: Line 109:
 **Shield Parry**\\ **Shield Parry**\\
 A shield may be used to parry one missile attack from one single foe once per round. The maximum parry bonus a Shield may parry missile attacks with is equal to the shields passive missile DB x 3. If a shield parry is initiated, the character must subtract the same amount from his OB as a normal melee parry. Furthermore,​ a character parrying missiles with his shield is only allowed to move half his baserate that turn. A shield may be used to parry one missile attack from one single foe once per round. The maximum parry bonus a Shield may parry missile attacks with is equal to the shields passive missile DB x 3. If a shield parry is initiated, the character must subtract the same amount from his OB as a normal melee parry. Furthermore,​ a character parrying missiles with his shield is only allowed to move half his baserate that turn.
 +In melee if a shield is used any OB used to parry will be for all fronts because of the shield.
  
 **Haste and Melee**\\ **Haste and Melee**\\
Line 196: Line 124:
   * Polearm våben (lanse, spyd, javelin) må bruges i én hånd.\\   * Polearm våben (lanse, spyd, javelin) må bruges i én hånd.\\
   * En kamptrænet warhorse må angribe i samme runde, som rytteren angriber.   * En kamptrænet warhorse må angribe i samme runde, som rytteren angriber.
 +  * Hvis hesten er Large kan hverken den eller rytter blive pinned i nærkamp (ingen free hack). ​
 +  * Rytter har rear/flank men en Large hest har ikke rear/​flank.  ​
  
 **Charge**\\ **Charge**\\
Line 206: Line 136:
 | 05-75 | Failure |  1x Hestens Baserate ​ |  0  |  0  | | 05-75 | Failure |  1x Hestens Baserate ​ |  0  |  0  |
 | 76-90 | Partial Success |  2x Hestens Baserate ​ |  +5  |  +10  | | 76-90 | Partial Success |  2x Hestens Baserate ​ |  +5  |  +10  |
-| 91-110 | Near Success |  ​3x Hestens Baserate ​ |  +10  |  +20  | +| 91-110 | Near Success |  ​2.5x Hestens Baserate ​ |  +10  |  +20  | 
-| 111-175 | Success |  ​4x Hestens Baserate ​ |  +20  |  +40  | +| 111-175 | Success |  ​3x Hestens Baserate ​ |  +20  |  +40  | 
-| 176+ | Absolute Success |  5x Hestens Baserate ​ |  +30  |  +60  |+| 176+ | Absolute Success |  ​3.5x Hestens Baserate ​ |  +30  |  +60  |
  
 <​sub>​**Special Mods**\\ <​sub>​**Special Mods**\\
sw/reglfuskeri.1364852913.txt.gz · Last modified: 2013/10/29 22:04 (external edit)