User Tools

Site Tools


sw:map:routledge_manor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sw:map:routledge_manor [2019/06/06 13:38]
gm created
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 13:41] (current)
gm
Line 1: Line 1:
 ====== Routledge Manor ====== ====== Routledge Manor ======
  
-{{:​sw:​map:​routledge_manor.png?​400|}}+{{:​sw:​map:​routledge_manor.png?​600|}}
  
-I den sydøstlige del af herredet [[sw:​map:​Deepwinter]] i [[sw:​map:​Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:​map:​Oakburn].\\ +I den sydøstlige del af herredet [[sw:​map:​Deepwinter]] i [[sw:​map:​Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:​map:​Oakburn]].\\ 
-Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:npc:bernard_duret|Bernard Duret]] til andre folk.\\ +Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:​npc:​Bernard Duret]] til andre folk.\\ 
-Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk. +\\ 
- +Der er tilhørende ​ejendommen ​større have med egen sø og bæk.\\ 
----- +\\ 
-{{:​sw:​map:​routledge_manor2.png?​400|}}+{{:​sw:​map:​routledge_manor2.png?​600|}}
sw/map/routledge_manor.1559821120.txt.gz · Last modified: 2019/06/06 13:38 by gm