User Tools

Site Tools


sw:map:routledge_manor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sw:map:routledge_manor [2019/06/06 13:40]
gm
sw:map:routledge_manor [2019/06/06 13:41] (current)
gm
Line 5: Line 5:
 I den sydøstlige del af herredet [[sw:​map:​Deepwinter]] i [[sw:​map:​Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:​map:​Oakburn]].\\ I den sydøstlige del af herredet [[sw:​map:​Deepwinter]] i [[sw:​map:​Stonebeach]] ligger denne relativt nye lystejendom bygget og stadig ejet af Duret slægten fra [[sw:​map:​Oakburn]].\\
 Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:​npc:​Bernard Duret]] til andre folk.\\ Benyttes primært til jagtselskaber i efteråret. Ejendommen lånes fra tid til anden af baron [[sw:​npc:​Bernard Duret]] til andre folk.\\
-Der er en tilhørende større have med egen sø og bæk. +\\ 
 +Der er tilhørende ​ejendommen ​større have med egen sø og bæk.\\ 
 +\\
 {{:​sw:​map:​routledge_manor2.png?​600|}} {{:​sw:​map:​routledge_manor2.png?​600|}}
sw/map/routledge_manor.txt · Last modified: 2019/06/06 13:41 by gm