User Tools

Site Tools


sw:map:arrenfell

Arrenfell

Deepwinter er det nordvestligste herred i Stonebeach. Herredet grænser op til det fortabte rige Ly-Aran og har den eneste fornuftige landpassage dertil fra hele U-Lyshak , hvilket også gør herredet udsat for angreb fra røvere, lugrokier og hvad der værre fra tid til anden.

Herremanden i herredet var den iltre og loyale Sir Geoffrey Charney der boede i herredets eneste større by: Winterdeep. Desværre blev Geoffrey Charney dræbt i et forsvar af herredet i december 6071 og efter en debat besluttede baronen af Stonebeach, Baraon Julian Grey at herredets næste herremand skulle være Geoffreys adoptivsøn Thornton Lambert så snart han blev 22 år, indtil den dag skulle enken Lady Ivanna Lambert Charney og et råd udpeget af baronen lede herredet, samt forpligte sig til at Thornton voksede sig ind i opgaven som kommende herremand af Deepwinter.

Ud over Winterdeep er der også byerne Arrenfell, Wortinkle og Fellburn i herredet.
Der er to nævneværdig befæstninger i herredet, begge liger mod grænsen til Ly-Aran.
Den ene er befæstningen omkring udkigstårnet Blackton i dag kaldt Blackton Hold, og den anden er ruinen Rhier Citadel lidt vest for Winterdeep der før den endelige ødelæggelse i 5943 var hovedsæde for herremanden i herredet og næststørste borg i Stonebeach.
I dag bor herremanden i selve byen Winterdeep.

sw/map/arrenfell.txt · Last modified: 2019/03/25 10:49 by gm