User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

start [2013/05/02 23:25]
admin created
start [2018/03/04 22:22] (current)
jesper
Line 1: Line 1:
-Hej start+==== Nerdcons wiki ==== 
 + 
 +Så er også vores wiki flyttet til den nye server Dufftown. Hvis der opstår problemer (oftest med rettigheder) så tag fat i mig, og jeg vil se på så hurtigt som muligt. 
 +Her er vores nyeste forsøg på at organisere vores rollespil og andre praktiske ting online på en måde hvor alle kan deltage, uden det bliver for besværligt eller tungt. 
 +Wiki'​en er i øjeblikket under kraftig redigering da jeg er ved at undersøge layout, mappestruktur og tilladelser på denne wiki. Jeg håber i processen at få lagt en masse informationer herind og opfordrer ved samme lejlighed enhver til at deltage i projektet 
 + 
 + 
 +[[sw:​|Shadow World]] 
 + 
 +[[necro:​|Necromunda]] (In english) 
 + 
 +[[palia:​|Palia]] 
 + 
 +[[spacem:​|Space Master]] 
start.1367529926.txt.gz · Last modified: 2013/05/02 23:25 by admin